Trend

Beogradska kameja

Beogradska kameja

Država: Srbija

Grad: Beograd

Mesto: Narodni muzej

Beogradska kameja ili Kameja iz Kusatka se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, dimenzija 15x19x2,5cm, datovan u 4. vek.

Kameja je otkrivena u naselju Kusadak, u opštini Smederevska Palanka i verovatno je napravljena između 325. i 330. godine.

Očuvan je fragment trouglastog oblika. Prikazan je trijumf imperatora na konju, sa dijademom na glavi i kopljem u ruci, odeven u tuniku, sa plaštom, i kratkim čizmama na nogama koji gazi pokorene varvare. Elementi koji su predstavljeni na kameji nalaze se i na scenama borbe na sarkofagu Helene, majke Konstantina Velikog (306 – 337.). Pretpostavlja se da su sarkofag i kameja nastali u istom periodu, što govori da je kao imperator najverovatnije prikazan Konstantin Veliki.