Trend

Šta je Tug?

Tug je konjski rep koji se u vreme Otomanskog carstva kačio na vrh koplja kao zastava. Broj repova označavao je ugled, rang i čin turskih...