Spomenik Franca Lista u Beogradu

Spomenik Franca Lista u Beogradu nalazi se u parku Manjež. Postavljen je 21.10.2011 godine u čast 200.godina od rođenja slavnog kompozitora.

Spomenik je poklon ambasade Mađarske Srbiji i Beograđanima a radila ga je umetnice Katalin Gere iz Budimpešte.

Izliven je u mesingu i postavljen na postolju od granita „bianko kastilja“ visok 170 santimetara a isti ovakav spomenik se može videti u Varšavi.

Foto:Beogradske vesti /A.M

Next Post

11.„Letnji pоzоrišni dani na Оlimpu“

Пет 25 маја , 2018
Gradska Оpština Zvezdara оbjavljuje pоziv za učešće na 11. manifestaciji „Letnji pоzоrišni dani na Оlimpu“ kоja će biti оdržana u avgustu 2018. gоdine. „Letnji pоzоrišni dani na Оlimpu“ su tradiciоnalna manifestacija revijalnоg karaktera kоja se оdržava svake gоdine tоkоm pоslednje nedelje avgusta meseca pоd pоkrоviteljstvоm Gradske оpštine Zvezdara, a u […]