Trend

Skupština Srbije usvojila dva nova prosvetna zakona

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je sinoć Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje da je uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 bodova, pri čemu je predviđeno formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privede.

Ovaj zakon značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, uvodi nove standarde, kao i postupak žalbe i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije.

Novim rešenjima daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju “spin-off” i “start-up” kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede.

Predviđa se i uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad, koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada.

Kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete uvode se registri akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata, kojima se dodeljuje jedinstveni obrazovni broj za praćenje napretka u visokom obrazovanju i osnova za uvođenje novog sistema finansiranja.

Za usvajanje zakona glasalo je 134 poslanika.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđuje donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa.

Tim krovnim prosvetnim zakonom uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktori biti birani isključivo na osnovu kompetencija, a poslednju reč pri izboru davaće ministar prosvete.

Zakonom je povećana odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije, a utvrđeno je da se u penziju odlazi sa 65 godina.

Proširena je odgovornost učenika i roditelja, a predviđene su i novčane kazne za nasilje u školi, donošenje alkohola i narkotika.

Za roditelje, ali i učenike uvode se i nove vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Zakon predviđa mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja, zatim osnivanje učeničkih kompanija i đačkih zadruga.

Od ukupno 130 poslanika u skupštinskoj sali, za usvajanje zakona glasao je 121 poslanik.

Izvor: Vlada Srbije

Foto: Beogradske vesti/A.M