Odluka o produženju rada Saveta za prava deteta

Vlada Republike Srbije donela je odluku o produženju rada Saveta za prava deteta, kojem mandat ističe u januaru ove godine, a koji je jedan od najvažnijih nacionalnih mehanizama za ostvarivanje prava deteta, čiji rad podržava i Komitet za prava deteta UN

Vlada je donela i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o aktuelnom stanju i daljim aktivnostima na sanaciji i restauraciji srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku u Solunu i srpskog vojničkog groblja u Sofiji, s obzirom na to da se naredne godine obeležava 100-godišnjica završetka Prvog svetskog rata.

Ovim zaključkom omogućava se preduzimanje neophodnih aktivnosti na realizaciji projekata sanacije i restauracije ovih memorijala.

Next Post

„Оtvоrena vrata Narоdnоg pоzоrišta“, u subоtu 13. januara

Чет јан 11 , 2018
Tradicionalna akcija „Оtvоrena vrata Narоdnоg pоzоrišta“ biće оdržan u subоtu 13. januara u 12 časоva. U obilasku krоz zgradu teatra, pоsetiоci će, uz medijatоra Dragana Stevоvića, saznati najоsnоvnije istоrijske pоdatke о оvоm zdanju kulture оd naciоnalnоg značaja, upоznati se sa prоcesоm rada, оbići garderоbe, radiоnice, pоzоrišni bife, muzej…   Podeli […]