Obelisk nesvrstanih zemalja kod Brankovog mosta

Obelisk je podignut povodom prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja septembra 1961.godine. Obnovljen je avgusta 1989.godine povodom devete konferencije Pokreta nesvrtanih zemalja.

Kao autori ovog obeliska spominje se više autora,a među njima i slikar Siniša Vuković. Obelisk je četvorostuban koji se sužava ka vrhu i visok je 27 metara.

Na obelisku piše:“ „Obelisk podignut septembra 1961. godine povodom Prve konferencije nesvrstanih zemalja. Obnovljen avgusta 1989. godine povodom Devete konferencije nesvrstanih zemalja“.

Obelisk koji se nalazi kod Brankovog mosta nije jedini koji je podignut istim povodom. Drugi se nalazi na trgu Marksa i Englsa ili sadašnjem trgu Nikole Pašića ali je bio samo privremen dok je trajala konferencija nesvrstanih zemalja septembra 1961.godine.

Foto:Beogradske vesti

Next Post

Izmеna saоbraćaja vоzоva iz sistеma BG:VОZ

Уто окт 30 , 2018
„Srbija Vоz“ a.d. оbavеštava kоrisnikе svоjih usluga da ćе zbоg infrastrukturnih radоva na Pančеvačkоm mоstu оd 20:45 časоva 29.10.2018.gоd. dо 01.00 čas 12.11.2018.gоd. uslеditi izmеnе u saоbraćaju vоzоva iz sistеma BG:VОZ. Vоzоvi kоji saоbraćaju iz Batajnicе za Кrnjaču u 20:08 časоva, kaо i vоzоvi iz Кrnjačе za Batajnicu u 21:12 […]