Major Radomir Milikić

Radomir Milikić rođen je u Čačku 1878.godine.

Poginuo je 15.novembra 1914.godine u Kolubarskoj bici kao komadant u 19.kadrovskom pešadijskom puku, sa činom pešadijskog majora.

U vreme borbi ,u blizini sela Konatice ( kod Obrenovca), 14.novembra 1914.godine dobija naređenje da tokom noći zauzme položaj kod sela, kako bi sa boka napao austrougarske trupe koje su nadolazile.

Svi bataljoni su zauzeli položaje ali bataljon majora Milikića je kasnio jer je bio na većoj udaljenost. Borbe sa austrougarima su počele,a majorov bataljon je uleteo pravo u borbu sa povicima svome bataljonu „Juriš!“

Austrougari su bili nadmoćniji,a srpska vojska je bila prinuđena da se povuče. Na bojnom polju ostao je major Milikić sa većim brojem poginulih vojnika.

Posle nekoliko dana vratila se srpska vojska i naterala austrougare na povlačenje. Vojska je tražila telo majora Milikića,kako bi ga sahranila, ali ga nije našla.

Foto:Ilustracija/Wikipedia

Next Post

Ako budete hteli da slikate Golubačku tvrđavu može vas koštati...

Пон јан 14 , 2019
Na zvaničnоm pоrtalu “Tvrđava Gоlubački grad“, nalazi sе оdluka koju trebat znati ukoliko se uputite ka jednoj od najlepših tvrđava Srbije. U odluci sе navоdi da jе „u оkviru Коmplеksa ’Tvrđava Gоlubački grad’ d.о.о. zabranjеnо prоfеsiоnalnо fоtоgrafisanjе i snimanjе vidео-zapisa“. Prema toj odluci,fоtоgrafisanjе i snimanjе unutar Коmplеksa dоzvоljеnо jе samо […]