Krstovdan – Podizanje časnog krsta

Krstov dan je dan strogog posta. Krstovdan se proslavlja kao dan kada je pronađen Časni krst na Golgoti i njegov povratak iz Persije u Jerusalim.

Carica Jelena, majka cara Konstantina, ode na poklonjenje Hristovom grobu u Jerusalim i tamo pronađe na đubrištu Krst u ruševinama Venerinog hrama, kojim ožive jednog mrtvaca i od tada se praznuje Podizanje Časnog Krsta.

Carica je sa sobom ponela samo deo Časnog krsta i svete klince kojim je Isus Hrist bio prikovan za Krsta ,a sam Krst položi u srebrni kovčeg i predade ga patrijarhu Makariju.

Blaženi car Konstantin položi životvorno drvo u zlatan kovčeg, a svete klince, carica Jelena baci u Jadransko more, a jedan car ukova u svoj šlem, jedan u đemove na uzdi svog konja. Po povratku svete carice Jelene iz Jerusalima u Vizantiju, car Konstantin načini tri velika krsta: prvi u Rimu, drugi u Vizantiji, a treći, nakon pobede nad Skitima na Dunavu. On načini tri krsta i napisa na njima: „IS HS NIKA – Hristos pobeđuje. Neka je i od nas Njemu čast, slava i poklonjenje sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Next Post

Bеz vоdе ćе biti pоtrоšači u ulicama Кrfskоj, Mеhmеda Sоkоlоvića...

Чет сеп 27 , 2018
Zbоg planiranih radоva na vоdоvоdnоj mrеži na оpštini Zvеzdara, u pеtak 28.09.2018. gоdinе оd 08.30 dо 14.00 sati bеz vоdе ćе biti pоtrоšači u ulicama Кrfskоj, Mеhmеda Sоkоlоvića, 21. divizijе i Maribоrskоj. Podeli na FacebookPodeli na Twitter

Ako ste propustili