Trend

Izmena reda vožnje BG voza

Sekretarijat za javni prevoz najavio je da će od 16. do 31. oktobra, od 10 do 15 časova, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosečne pruge od Beograd centra do Stare Pazove i Novog Sada, doći do zatvaranja koloseka između stanica „Batajnica” i „Beograd centar”, usled čega se menja organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG voz.

Kako se navodi, menja se red vožnje sledećih vozova:

1.Relacija „Batajnica–Ovča” – voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) – Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (10.50) – Ovča (11.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50) – Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (12.50) – Ovča (13.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) – Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar. Voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (14.11) – Ovča (15.15), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (14.50) – Ovča (15.49), saobraća na relaciji Zemun–Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Zemun.

2.Relacija „Ovča – Batajnica” – voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) – Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.10) – Batajnica (11.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) – Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (12.10) – Batajnica (13.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica; voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (13.23) – Batajnica (13.40), neće saobraćati u navedenom periodu. Voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) – Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica. Voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (14.10) – Batajnica (15.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica.

3.Relacija „Resnik – Zemun” – voz koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) – Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Zemun. U dane vikenda ovaj voz saobraća na celom prevoznom putu bez izmene.