Trend

Filaret Milostivi – Danas budite milostivi

Filaret Milostivi je bio vizantijski pravoslavni svetitelj. Zbog svoje dobrote,žrtvovanja,davanja i milosti dodat mu je naziv Milostivi.

Prema predanuju njegova kuća je opljačkana tokom ratova a on je i uprkos tome, što mu je ostalo delio sa siromašnim komšijama za koje je govorio da su izgubili više nego on jer je slovio za imućnog čoveka.

Njegova žena i deca bili su ogorčeni na njega zbog davanja ali on je i dalje nastavio da deli. Kada je ostao bez hrane i stoke koju je podelio on se pomolio Bogu a sve što je podelio polako mu se vraćalo. Njegova unuka Maria of Amnia se udala Konstatina VI.

I ako je i tada živeo u bogatstvu,nakon udaje njegove unuke,nastavio je da deli sve do svoje smrti.

Počnite dan sa rečima “Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani”.