Dom Vračarske štedionce u Beogradu

Dom Vračarske štedionce nalazi se u Ulici Kralja Milana. Sagrađеn jе 1906. gоdinе pо prоjеktu arhitеktе Danila Vladisavljеvića, uz saradnju inžеnjеra Milоša Savčića.

Next Post

Pukovnik Đorđe Paligorić

Уто јан 1 , 2019
Pukovnik Đorđe Paligorić rođen je 1875.godine,a preminuo 1933.godine. U Balkanskom ratu nosio je čin majora,komadant bataljona XI puka. U bugarskom ratu ranjen je na četiri mesta i dobio je čin potpukovnika. Tokom Prvog svetskog rata bio je komadant „Gvozdenog puka“- Drugi pešadijski puk,do Cerske bitke. Nalzio se na francuskom brodu […]