Trend

Bogojavljanje

Pravoslvni vernici proslavljaju Bogojavljanje . Veruje se da uoči noći između 18/19.01 je vreme kada se nebo otvara i kada treba poželeti želju. Prema predanju na Bogojavljanje se otvara nebo a ko to vidi Bog će mu ispuniti jednu želju.  Na Bogojavljanje vernici se pozdravljaju sa “Hristos se javi”, a otpozdravljaju sa “Vaistinu se javi”. Takodje,postoji verovanje da je na Bogojavljanje sva voda sveta.

Bogojavljanje je praznik kada je Isus Hrist kršten u reci Jordan kada je napunio 30.godina od strane Jovana Krstitelja.

Prema predanju,Bog se javio tri puta pri Isusuovom krštenju. Prvi put se otvorilo nebi,drugi put začuo se glas Boga oca i treći put na rame Isusa slete Sveti Duh u obličju goluba. Danas se osvećuje vodica koju svi vernici unose u kuću.

Foto: Wikipedia