Trend

Ćutanje danas

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas? Današnja filozofija: Nemojte reći šefu "Dobro jutro." Vreme je...