Trend

Režim javnog prevoza tokom izvođenja radova na instalaciji cevovoda u ulici Bulevar vojvode Mišića

Zbog izvođenja radova na instalaciji cevovoda u ulici Bulevar vojvode Mišića dana 01.08.2021. godine (u periodu od nedelje od 04:00 časova do ponedeljka 04:00 časova) doći će do promene u radu linija JLP-a na sledeći način:

Vozila sa linija br. 3A:

Smer ka Kneževcu – Bulevar Vudroa Vilsona, prolazi pored terminusa „Beograd na vodi“, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redvnom trasom.
Smer ka Savskogm trgu – redovnom trasom.

Vozila sa linija br. 23, 37, 52, 53, 55, 56, 56L, 58 i E2:

Smer ka sajmu – Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 51:

Smer ka Bele vode – “Beograd na vodi” – desno u Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića I dalje redovnom trasom.
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 36:

U smeru ka Trg Slavija – Bulevar vojvode Putnika, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona I dalje redovnom trasom.
U smeru ka Železničkoj stanici „Beograd“ – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 511:

Smer ka Sremčici – “Beograd na vodi” – desno u Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića I dalje redovnom trasom.
Smer ka “Beograd na vodi” – redovnom trasom.

Vozila sa linije br.E2:

Smer ka sajmu – Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linija br. 581, 581A, 560E, 860, 860E, 861A,860M, 860B, 860S, 860A,860D, 860J:

Smer ka periferiji – Bulevar Vudroa Vilsona, prolaze pored terminusa “Beograd na vodi”, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar Vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.
Smer ka BAS-u – redovnom trasom.

Vozila sa linije br.ADA 1, ADA 3, ADA 4:

Smer ka sajmu – Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 37N:

Smer ka Kneževcu– Kneza Miloša, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa VIlsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 51N:

Smer ka Bele vode – Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa VIlsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 56N:

Smer ka Rušnju – Kneza Miloša, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa VIlsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 511N:

Smer ka Sremčici – Kneza Miloša, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa VIlsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom
Smer ka gradu – redovnom trasom.

Vozila sa linije br. 511Nb:

Smer ka Novom Železniku – Kneza Miloša, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa VIlsona, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.