Trend

Radovi u BELVIL-u

Radi izvođenja radova JKP,, Beogradske elektrane“ na rekonstrukciji distributivnog toplovoda sa priključcima – „M1“ u zaštitnom pojasu sa pratećom instalacijom, od TO Novi Beograd do komore KO – 28, u krugu toplane „Novi Beograd“, u bloku 68 sa prelaskom ulice Jurija Gagarina i duž ulica Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada i Milutina Milankovića u periodu od 30.9. do 23.11.2023. godine doći će do izmene u režimu saobraćaja u ul. Jurija Gagarina (tercijarna saobraćajnica) u naselju Belvil, u Beogradu, na teritoriji opštine Novi Beograd,