Trend

Kontumacka kapela Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Zemunu

Kontumacka kapela Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Zemunu nalazi se u Gradskom parku.

Podigao je 1786. godine zemunski trgovac Teodor -Toša Apostolović za verske obrede pravoslavnih putnika koji su iz Turske prelazili u Austrougarsku a morali izvesno vreme da provedu u karantinu (Kontumacu).

Crkva je izgubila značaj jedno vreme da bi dvadesetih godina dvadesetog veka dolaskom ruskih izbeglica crkva, sve do kraja Drugog svetskog rata, služila kao ruska crkva.

Godine 1981, zapuštenu crkvu je preuzeo tadašnji jeromonah Filaret. Crkva je bila obnovljena, međutim, freske iz vremena njene izgradnje su uništene.

Danas je crkva aktivna i predstavlja jedan od samo dva sačuvana objekta nekadašnjeg Kontumaca, važne privredne i sanitarne ustanove Starog jezgra Zemuna.