Sveti Isakije Dalmatski

Sveti Isakije Dalmatski je hrišćanski svetitelj, osnivač Dalmatskog manastira u Carigradu. Za vreme vladavine cara Valensa bilo je veliko gonjenje pravoslavlja od strane arijevaca, koje je i sam car pomagao. Kada je čuo za ovo gonjenje, Isakije, pustinjak sa Istoka, ostavio je pustinju i došao u Carigrad da hrabri pravoslavce i da izobličava jeretike. U to vreme pošao je car Valens sa vojskom na sever protiv Gota, koji su se od Dunava spuštali ka Trakiji. Isakije je izašao pred cara i rekao mu: „Care, otvori crkve pravovernim, i Bog će…

Read More