Sveti Isakije Dalmatski

Alex

Sveti Isakije Dalmatski je hrišćanski svetitelj, osnivač Dalmatskog manastira u Carigradu. Za vreme vladavine cara Valensa bilo je veliko gonjenje pravoslavlja od strane arijevaca, koje je i sam car pomagao. Kada je čuo za ovo gonjenje, Isakije, pustinjak sa Istoka, ostavio je pustinju i došao u Carigrad da hrabri pravoslavce […]