Prva žena iz Srbije,tadašnje Jugoslavije, koja je doktorirala na Sorboni iz francuske književnosti bila je profesorka Vojislava Ž.Milojević. Profesorka Milojević predavala je u Prvoj ženskoj gimnaziji,a doktorirala je na Pariskom univerzitetu iz francuske književnosti 14.februara 1935.godine. Gospođa Milojević radila je pune dve godine na svom doktoratu a kao temu za […]

Ona ne samo što je bila prva žena taksista u Beogradu,a i među prvim taksistima u Beogradu, već i jedina Britanka oficir  koja se borila u Prvom svetskom ratu i to u srpskoj vojsci. Flora Sands zbog svoje izuzetne hrabrosti odlikovana je sa sedam medalja. Flora je rođena 22.janura 1876.godine […]