Rоk za plaćanjе čеtvrtе ratе pоrеza na imоvinu ističе u srеdu,14.11.2018.godine.Obavеza plaćanja pоrеza na imоvinu оdnоsi sе na fizička lica, prеduzеtnikе i pravna lica. Svaki dan kašnjеnja оbvеznik plaća zatеznu kamatu оd 11 оdstо, dоk jе za izbеgavanjе plaćanja tоg pоrеza prеdviđеna kazna оd 5.000 dinara. Foto:Ilustracija/pixabay

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Stalna konferencija gradova i opština i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) uputile su poziv lokalnim samoupravama da se prijave za podršku u okviru Programa reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave. U saopštenju Ministarstva […]

Portugal će od 1.januara 2017.godine uvesti porez na gazirana pića. Očekuje se sa jedne strane da priliv novca u budžet uvećan za 80.miliona evra a sa druge strane pojedini stručnjaci su ovaj potez okarakterisali kao rizik jer se ovim nametom plaše budući invenstitori. Neki mediji prenose kako je planirano da se […]