Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog mučenika Stefana Dečanskog ,u narodu poznat još kao i Mratindan. Stefan Uroš III Nemanjić,poznatiji kao Stefan Dečanski, bio je kralj Srbije iz porodice Nemanjića, sin kralja Milutina i otac Dušana Silnog . Jedna od tragičnih ličnosti iz istorije Srbije Stefan Dečanski je prvo oslepljen po naređenju […]

Srpska pravоslavna crkva i njеni vеrnici 24. nоvеmbra slavе Svеtоg kralja Stеfana Dеčanskоg, kоji sе u narоdu naziva jоš i Mratindan. Stari Sloveni su verovali da su vukovi dobri u službi protiv odbrane od zlih sila. Verovalo se da na taj dan Sveti Mrata saziva vukove kako bi štitila domaćine […]