Sveta Joana Mironosica

Sveta Joana Mironosica je hrišćanska svetiteljka. Bila je žena Huze, dvorjanina cara Iroda. U nekim predanjima spominje se da je izlečena od „zlih duhova i slabosti“ ali ne navodi se tačno o čemu se radi.

Joana je navodno bila i sa Marijom Magdalenom kada je pronašla prazan grob Isusa Hrista.

Takodje postoji i predanje da kada je Irod posekao Jovana Krstitelja, on mu je bacio glavu na smetlište van grada. Joana je uzela glavu Krstiteljevu i sahranila je na Jeleonskoj gori, na imanju Irodovom. Tek za vreme vladavine Konstantina Velikog ta je glava pronađena.

Sveta Joana spominje se kao prisutna i pri stradanju i pri vaskrsenju Isusa Hrista. Ona je jedna od žena mironosnica koje se spominju u Novom zavetu.

Preminula je u prvom veku.

Next Post

Suzbijanjе оdraslih fоrmi kоmaraca na tеritоriji dеlоva оpštinе Savski Vеnac i Zеmun

Сре јул 10 , 2019
Еkipе Zavоda za biоcidе i mеdicinsku еkоlоgiju ćе dana 10.07.2019. gоdinе u tеrminu оd 19h vršiti suzbijanjе оdraslih fоrmi kоmaraca na tеritоriji dеlоva оpštinе Savski Vеnac i Zеmun. Аkcija ćе sе vršiti ukоlikо vrеmеnski uslоvi budu pоvоljni. Podeli na FacebookPodeli na Twitter