Trend

Radovi u naselju Ritopek

Tokom trajanja radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Ritopek, koje izvodi Grad Beograd – Sekretarijat za komunalne i stambene poslove gradske uprave grada Beograda, za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., biće zatvoren i izmenjen režim saobraćaja, u vremenskom periodu od 23.08.2021. do 31.10.2021. godine, po fazama, u sledećim ulicama:

 • FAZA 1 – zatvaranje saobraćaja u ul. Reka, 2. krajiške brigade, Zlatiborskoj, Kopaoničkoj, Zlatarskoj i Sunčanoj ulici;
 • FAZA 3 – izmena režima saobraćaja u ul. Proleterskoj, u zoni raskrsnice sa Smederevskim putem;
 • FAZA 4 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, u zoni raskrsnice sa ul. Branislava Nušića;
 • FAZA 5 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, od raskrsnice sa ul. Branislava Nušića do raskrsnice sa zemljanim putem;
 • FAZA 6 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, od raskrsnice sa zemljanim putem do raskrsnice sa ul. Zlatiborskom;
 • FAZA 7 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, od raskrsnice sa ul. Zlatiborskom do ul. Kopaoničke;
 • FAZA 8 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, od ul. Kopaoničke do raskrsnice sa ul. Sunčanom;
 • FAZA 9 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, od raskrsnice sa ul. Sunčanom do ul. Savske;
 • FAZA 10 – zatvaranje saobraćaja u ul. Proleterskoj, od ul. Savske do raskrsnice sa ul. Moravskom i ul. Mihajla Pupina;
 • FAZA 11 – zatvaranje saobraćaja u ul. Mihajla Pupina, od raskrsnice sa ul. Moravskom do raskrsnice sa zemljanim putem;
 • FAZA 12 – zatvaranje saobraćaja u ul. Mihajla Pupina, od raskrsnice sa zemljanim putem do raskrsnice sa ul. Karađorđevom;
 • FAZA 13 – zatvaranje saobraćaja u ul. Nikole Pašića, od raskrsnice sa ul. Prokop do raskrsnice sa zemljanim putem;
 • FAZA 14 – zatvaranje saobraćaja u ul. Nikole Pašića, od raskrsnice sa zemljanim putem do raskrsnice sa ul. Karađorđevom;
 • FAZA 15 – zatvaranje saobraćaja u ul. Stevana Sinđelića;
 • FAZA 16 – zatvaranje saobraćaja u ul. Stevana Sinđelića u zoni raskrsnice sa ul. Karađorđevom;
 • FAZA 17 – zatvaranje saobraćaja u ul. Svetosavskoj;
 • FAZA 18 – zatvaranje saobraćaja u ul. Svetosavskoj;
 • FAZA 19 – izmena režima saobraćaja u ul. Svetosavskoj;
 • FAZA 20 – izmena režima saobraćaja u ul. Svetosavskoj, do raskrsnice sa zemljanim putem;
 • FAZA 21 – izmena režima saobraćaja u zoni raskrsnice ul. Svetosavske i zemljanog puta;
 • FAZA 22 – zatvaranje saobraćaja u ul. Svetosavskoj;
 • FAZA 23 – izmena režima saobraćaja u ul. Svetosavskoj;
 • FAZA 24 – zatvaranje saobraćaja u ul. Svetosavskoj, do raskrsnice sa ul. Karađorđevom;
 • FAZA 25 – izmena režima saobraćaja u ul. Đure Jakšića u zoni raskrsnice sa zemljanim putem;
 • FAZA 26 – zatvaranje saobraćaja u ul. Đure Jakšića;
 • FAZA 27 – izmena režima saobraćaja u ul. Đure Jakšića;
 • FAZA 28 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj u zoni raskrsnice sa ul. Đure Jakšića;
 • FAZA 29 – zatvaranje saobraćaja u ul. Nikole Tesle;
 • FAZA 30 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od Smederevskog puta do ul. Svetosavske;
 • FAZA 31 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, u zoni raskrsnice sa ul. Svetosavskom;
 • FAZA 32 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, u zoni raskrsnice sa ul. Svetosavskom i ul. Đure Jakšića;
 • FAZA 33 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od ul. Đure Jakšića do zemljanog puta;
 • FAZA 34 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od ul. Đure Jakšića do zemljanog puta;
 • FAZA 35 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od ul. Đure Jakšića do zemljanog puta;
 • FAZA 36 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od zemljanog puta do ul. Nikole Tesle;
 • FAZA 37 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od zemljanog puta do ul. Nikole Tesle;
 • FAZA 38A – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, u zoni raskrsnice sa ul. Nikole Tesle;
 • FAZA 38V – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od ul. Nikole Tesle do ul. Mihajla Pupina;
 • FAZA 39 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od ul. Nikole Tesle do ul. Mihajla Pupina;
 • FAZA 40 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, u zoni raskrsnice sa ul. Mihajla Pupina;
 • FAZA 41 – zatvaranje saobraćaja u ul. Nikole Pašića u zoni raskrsnice sa ul. Karađorđevom;
 • FAZA 42 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, od ul. Nikole Pašića do ul. Stevana Sinđelića;
 • FAZA 43A – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, u zoni raskrsnice sa ul. Stevana Sinđelića;
 • FAZA 43V – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj, u zoni raskrsnice sa ul. Stevana Sinđelića i zemljanim putem;
 • FAZA 44 – izmena režima saobraćaja u ul. Karađorđevoj.

Izvor: Sekretarijat za saobraćaj