Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

U cilju informisanja javnosti o zakonom propisanoj obavezi uvođenja u vojnu evidenciju koja je ostala na snazi nakon donošenja Odluke Narodne skupštine Republike Srbije o obustavi obaveze služenja vojnog roka (15. decembra 2010.), Centar Ministarstva odbrane Zvezdara upućuje Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju:

„Ministarstvo odbrane uvodi u vojnu evidenciju lica rođena 1998. i starijih godišta, koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršila 18 godina života.

Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta regruta, svakim radnim danom, od 09 do 14 časova.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju na uvid treba da donese ličnu kartu ili uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

Regrut koji boravi u inostranstvu uvodi se u vojnu evidenciju u nadležnom diplomatskom predstavništvu Republike Srbije u toj zemlji.“

Kontakt:

Centar MO Zvezdara, Ustanička189, bivša MZ „Vojvoda Putnik“, vojni službenik za GO Zvezdara, Nikica Soković, tel.011/3478-668

Izvor: opština Zvezdara

Next Post

„Mеđunarоdni susrеti u Оbrеnоvcu" оd 11. dо 14. avgusta

Уто авг 9 , 2016
Fеstival narоdnоg stvaralaštva i fоlklоrnе tradiciје „Mеđunarоdni susrеti u Оbrеnоvcu“ оdržaćе sе оvе gоdinе pо sеdmi put оd 11. dо 14. avgusta. Оvоgоdišnja manifеstaciјa ćе оkupiti pеt dоmaćih i čеtiri inоstrana fоlklоrna ansambla iz Pоljskе, Аrgеntinе, Španiје i Bоsnе i Hеrcеgоvinе. Tоkоm traјanja fеstivala sva fоlklоrna društva ćе imati nastupе […]