Obeležavanje 22 godine od smrti Milana Mladenovića

Božidarcu Grupa Krug nastupa u subotu, 5. novembra sa početkom u 20 časova, povodom 22 godine od smrti Milana Mladenovića.Gosti na koncertu u Božidarcu biće Marko Aleksandar Gajić i Istočni blok.

Deca iz vode održaće novembarski koncert “Sećanje na Milana Mladenovića” u subotu 5. novembra u Mikseru.

 

Next Post

TRОFЕJ RАКОVICЕ 2016

Сре нов 2 , 2016
U subоtu 5. nоvеmbra 2016. gоdinе u Spоrtskоm cеntru Rakоvica (ul. Višеvačka br.2), sa pоčеtkоm оd 10 časоva, pоčеćе mеđunarоdni karatе turnir „Trоfеј Rakоvicе 2016“. Оčеkuје sе učеšćе višе оd 60 klubоva iz zеmljе i inоstranstva sa prеkо 700 takmičara. Turnir оrganizuје Кaratе klub „Rakоvica Кanоn“ pоd pоkrоvitеljstvоm Gradskе оpštinе […]