Trend

Neverni Toma – Apostol Toma

Apostol Toma, u narodu poznat kao “neverni Toma” bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola.

Zbog odbijanja da poveruje u vaskrsenje Isusa Hrista,kada se Hrist pojavio pred njim i ponudio mu da opipa rane, Toma je uzviknuo reči po kojima je upamćen: ”Gospod moj, i Bog moj!

Bio je jedini apostol za koga se veruje da je propovedao izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva.

U Sirijskoj crkvi, Toma je poznat kao Isusov brat koji je utemeljio crkve na Istoku, posebno u Edesi.Inače postojalo je rasprostranjeno predanje u ranom hrišćanstvu da je Isus imao brata blizanca, po imenu Juda Toma Didimos.

Apostolu Tomi se pripisuje autorstvo nekanonskog Jevanđelja po Tomi.