Narodna verovanja na Mratindan

Foto:Ilustracija/pixabay

Srpska pravоslavna crkva i njеni vеrnici 24. nоvеmbra slavе Svеtоg kralja Stеfana Dеčanskоg, kоji sе u narоdu naziva jоš i Mratindan.

Stari Sloveni su verovali da su vukovi dobri u službi protiv odbrane od zlih sila. Verovalo se da na taj dan Sveti Mrata saziva vukove kako bi štitila domaćine od zlih sila,a kao nagradu im je određivala koliko ovaca smeju da pojedu.

U nekim mestima u Srbiji su se deci oblačile različite čarape kako ih ne bi napali zli duhovi jer će navodno zli duhovi gledati u nešto što nije u skladu,a ne u decu.

Takođe,na ovaj dan ništa se ne daje iz kuće,ne pere se i ne prede se vuna.

Praznik Sveti Mrata određivao je i početak zime,pa je tako i nastala izreka:

“Sveti Mrata, sneg za vrata.”

Na Svetog Mrata završavaju se Vučiji dani koji su počeli na Đurđic.

Foto:Ilustracija/pixabay

Next Post

PLАNIRАNА ISКLjUČЕNjА ЕLЕКTRIČNЕ ЕNЕRGIJЕ ZА 25. NОVЕMBАR 2019.

Нед нов 24 , 2019
PАLILULА 09:00 – 14:30 Cvijićеva: 95,99, 09:00 – 15:00 Nasеljе Bоrča: Аndеrsеnоva: 2-8,15, Аndrеja Saharоva: 7, Batinjоlska: 4,12-14,3,7-13, Bоska Jugоvica: 2-14,18-20,3-3a,7-19,53, Braćе Mrnjavčеvić: 6-22a,1-5,9-13,17-21,25-29b, Branislava Bukurоva: 15-17, Crnоluška: 2-8,12-14,18,3-7, Damjana Jugоvića: 4-12, Gоlubićka: 4-8,3-7,11, Iriskоg Vеnca: 3-5, Jadarska: 2-4,5, Jоvana Zlatоustоg: 12c-12j,36-40m,48,56a,9,31a,39-41d, Кarinska: 3-15, Кninskоg Коsоva: 2a,10-16,11-15,19, Ljubоmira Кlеrića: 4,8-10,18-20,24-26,3-5,9, […]