Major Dragutin C .Đorđević

Major Dragutin Ceta Đorđević rođen je 27.septebra 1881.godine u Golubcu. U Golubcu je završio osnovnu školu,a u Požarevcu gimnaziju. 1899.godine dolazi na Vojnu akademiju gde dve godine kasnije dobija čin potporučnika.

Tokom Balkanskih ratova bio je komandir čete u 17.puku. Učestvovao je u borbama: Kumanovu,Bitolju,Bakrano Gumno…

Čin majora dobio je 1913.godine kada je odlikovan Karađorđevom zvezdom.

U Prvom svetskom ratu bio je komadir čete 5.puka drugog poziva koji su učestvovali u bitkama na Drini.

Poginuo je u rovu ,kada je granata pogodila skladište zemunicu u kojoj su se nalazile ručne bombe, na planini Gučevo 6.oktobra 1914.godine.

ODLIKOVANJA:

Karađorđeva zvezda- za učestvovanje u Balkanskim ratovima

Foto:Ilustracija/Wikipedia

Next Post

Bеz vоdе ćе biti pоtrоšači u ulicama: Кnеz Milеtina, Gundulićеv vеnac...

Нед јан 20 , 2019
Zbоg planiranih radоva na vоdоvоdnоj mrеži na оpštini Stari grad, u pоnеdеljak 21.01.2019. gоdinе оd 08.30 dо 18.00 sati bеz vоdе ćе biti pоtrоšači u ulicama: Кnеz Milеtina, Gundulićеv vеnac, Vоjvоdе Dоbrnjca, Vеnizеlоsоva, Carigradska i Budimska. Podeli na FacebookPodeli na Twitter