Trend

HiPP: Nije postojao zdravstveni rizik

Povodom vesti o navodno povišenim nivoima arsena u HiPP kašicama ,kompanija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi da ni u jednom trenutku nije postojao zdravstveni rizik po bebe i malu decu.

Saopštenje prenosimo u celosti:

„Želimo da naglasimo da ni u jednom trenutku nije postojao zdravstveni rizik po bebe i malu decu. Svi HiPP proizvodi, uključujući i navedene pirinčane pahuljice, su u potpunosti u saglasnosti sa strogim EU graničnim vrednostima za arsen, element koji je prisutan u tragovima i koji pirinač prirodno apsorbuje iz zemlje. Mi se staramo da smanjimo potencijalno izlaganje neorganskom arsenu iz pirinča na najmanju moguću meru. Svaku isporuku pirinča testiramo na arsen.

Prihvatamo i obrađujemo isključivo sirovine koje su u saglasnosti sa našim strogim zahtevima. Možete biti sigurni da su naše interne granične vrednosti za arsen u potpunosti u saglasnosti sa svim zakonskim propisima u državama EU. Prilikom testiranja kesice HiPP pirinčanih pahuljica koja je predmet članka (čl. 43980, 20g) od strane carinskih organa Republike Srbije, utvrđen je ukupan sadržaj organskog i neorganskog arsena koji nije u saglasnosti sa zahtevima zakona Srbije. Stoga su predmetne kesice uništene i nisu uvezene u Srbiju za testiranje proizvoda od strane kupaca.

Takođe, potvrđujemo da su HiPP pirinčane pahuljice (kutija od 200g), koje se trenutno nalaze na rafovima maloprodajnih objekata, testirane od strane srpskih organa ili akreditovanih laboratorija u Srbiji i da su u potpunosti odobrene za tržište Srbije. Tako da postojeće pirinčane pahuljice koje se nalaze u prodaji u Srbiji, u potpunosti su u saglasnosti i sa zakonima EU i sa zakonima Srbije, i u potpunosti su pogodne za bezbednu ishranu beba i male dece.

HiPP je uvek svestan svoje odgovornosti prema svojoj ciljnoj grupi. Zahtevi koje postavljamo za sirovine koje koristimo kao i za naše gotove proizvode daleko prevazilaze zakonske zahteve EU propisa. Ukoliko roditelji imaju dodatnih pitanja, slobodno mogu da kontaktiraju našu nacionalnu HiPP veb stranicu“.

„Arsen se prirodno nalazi u zemljištima širom sveta. Stoga, takođe postoje male količine arsena koje su prirodno prisutne, uglavnom u pirinču, ali takođe i u ostalim usevima. Količina arsena varira, u zavisnosti od prirodnih varijacija kao što su lokacija i način uzgoja useva. HiPP proizvodi su posebno odabrani da ispunjavaju potrebe beba. Koristimo samo najbolje organske sastojke i redovno ispitujemo pirinač koji koristimo. Uz pomoć sveobuhvatnog upravljanja kvalitetom, naše sirovine podležu strogoj selekciji i kontrolnim procesima kako bismo održali nivo arsena što je moguće nižim. Naravno, naše sirovine su u potpunosti u skladu sa postojećom regulativom EU po pitanju maksimalnih nivoa neorganskog arsena u hrani, koja se stupila na snagu 01.01.2016. (REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2015/1006 od 25. juna 2015. izmena postojeće EU Regulative (EC) br. 1881/2006 po pitanju maksimalnih nivoa neorganskog arsena u hrani). Ova regulativa reguliše sadržaj neorganskog arsena u hrani naročito po pitanju pirinča. Odnosi se na sadržaj arsena u pirinču kao sirovini, ali ne u gotovom proizvodu. Od 01.01.2016, maksimalni nivo arsena u pirinču, koji je namenjen za hranu za bebe i malu decu, po zakonu je definisano da iznosi 0,1 mg/kg (=100 µg/kg). Pirinač kao sirovina koji koristi HiPP je u skladu sa ovim zakonskim maksimalnim nivoom. Na primer, naš proces upravljanja kvalitetom obuhvata sledeće korake:

  • Prethodna selekcija najboljih područja za sađenje u kombinaciji sa najboljim vrstama pirinča. Upotreba samo sirovina najboljeg kvaliteta sa našu hranu za bebe.
  • Upotreba područja za uzgoj na kojim zaposleni kompanije HiPP redovno proveravaju sve uzgajane useve.
  • Čišćenje sirovog pirinča nekoliko puta i uklanjanje ljuski i opni. Proces ljuštenja znatno umanjuje potencijalni sadržaj arsena.
  • Stalna analiza nivoa arsena kako pre isporuke pirinča, tako i nakon obrade.

Time se garantuje da su HiPP proizvodi koji sadrže pirinač bezbedni za upotrebu kod beba.“

Foto:Ilustracija