Dvojca razbojnika uletela u radnju sa nožem u Beogradu ( Video)

Alex

U jednoj prodavnici u Mirijevu,dvojca napadača uleteli su sa nožem ali onda su doživeli nešto što nisu očekivali. Napadačima se suprostavio jedan od zaposlenih u radnji , a onda i radnica koja ih je gađala.

Pljačka cam 1

Pljačka – ulaz u radnju

Posted by Duda 2002 Bgd on Friday, June 14, 2019
Pljačka cam 2

Kamera sa ulaza u radnju

Posted by Duda 2002 Bgd on Friday, June 14, 2019
Pljačka cam 3

Sitaucija na ulaz u radnju

Posted by Duda 2002 Bgd on Friday, June 14, 2019

Foto:ilustracija/pixabay

Next Post

SRC "11. april" otvara svoje bazene

SRC „11. april“ na Novom Beogradu sutra će od 10 časova otvoriti svoje bazene. Bеsplatnо kupanjе na оtvоrеnim bazеnima mоgu оstvariti svakоdnеvnо: đaci оsnоvnih škоla uz đačku knjižicu sa оpštinе Nоvi Bеоgrad, pеnziоnеri i pоrоdicе kоjе imaju prеbivalištе na оpštini Nоvi Bеоgrad. Srеda je dan za bеsplatnо kupanjе škоlaraca uz […]