Dobro jutro Beograde! Beogradske kratke ljubavne priče

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji,a da li si mi ti mlađi danas?

Video sam je. Ona mene nije i otišla je.

Sedela je za susednim stolom. Ustao sam i krenuo sam prema njoj. Pogledala me je i prevrnula je očima.

Ako ste propustili