Trend

Crkva svete Natalije u Beogradu

Crkva svete Natalije nalazila se na prostoru gde se danas nalazi Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ (ETŠ „Nikola Tesla“) u Ulici kraljice Natalije 31.

Knez Mihailo 1863. godine potpisuje Zakon o otvaranju prve Više ženske škole u Beogradu koja počinje sa radom 1.oktobra u kući Vase Ilića na Zelenom vencu.

1865.godine Viša ženska škola seli se u zgradu u današnjoj Ulici Kraljice Natalije 31.

Kako bi i učenice ove škole išle u crkvu kraljica Natalija i mitropolit Mihailo dolaze na ideju da otvore crkvu u okviru Više ženske škole.

Crkva posvećena Svetoj Nataliji mučenici podignuta je 1878. godine.

Prva služba je održana 15. oktobra 1880. godine.

Crkva je uništena na početku Velikog rata ( I svetskog rata) 1914.godine. Na mestu ono što je ostalo od crkve boravili su austrijski vojnici koji su porušili i ono što granate nisu uništile. Nakon oslobođenja Beograda na mestu gde se nalazila crkva zasađeno je cveće.

Crkva je neko vreme bila „zaboravljena“ ali 19.05.1932.godine, po projektu Milice Krstić ,na mestu nekadašnje Više ženske škole gradi se zgrada Druge ženske gimnazije ali i Crkva svete Natalije čiji temelji su osvećeni pomenutog datuma.

1935.godine nova zgrada Druge ženske gimnazije i Crkva svete Natalije svečano su osvećene.

Nakon Drugog svetskog rata crkvu su uništile komunističke vlasti koji su freske prekrečili dok je jedan deo ikonostasa bio prebačen u Crkvu svetog Marka.

Danas se u zgradi nekadašnje Druge ženske gimnazije nalazi Elektrotehnička škola Nikola Tesla i na žalost malo njih zna da je jedan deo škole bio Crkva svetoj Nataliji.