Trend

Agencija za lekove izdala upozorenje svim lekarima

Agencija za lekove izdala upozorenje svim lekarima o lekovima koji sadrže aktivnu suspstancu hidrohlortiazid,a koji koriste pacijenti koji su oboleli od hipertenzije. Prema upozorenju lekovi koji sadrže pomenutu supstancu mogu  da izazove takozvanu nemelanomski rak kože, upozorenje Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) svim zdravstvenim radnicima u zemlji.

U Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS)  savеtоvali su da pacijеnti kоji piju taj lеk pratе svе prоmеnе na svоjоj kоži i оdmah оbavеstе lеkara ukоlikо primеtе nеuоbičajnе pоjavе.

Više možete pročitati na ovom linku.

Foto:Ilustracija/pixabay