Sveta velikоmučenica Еkaterina mudra i pametna koja je porazila 50 mudraca

Sveta velikоmučenica Еkaterina je rođena u Aleksandriji 287.godine i bila je veoma brazovana, i veoma je dobro poznavala grčku filozofiju, medicinu, retoriku i logiku. Zbog njene izuzetne mudrosti i lepote rešio je car Maksencije da je javno ponizi pa je pozvao 50 mudraca ili ti najpametnijih ljudi i organizovao raspravu u kojoj bi se raspravljalo o veri.

U toj raspravi Ekaterina je odnela pobedu, a car Maksencije je kao kaznu naredio da se svih 50 mudraca spale. Pred smrt, na Ekaterininu molbu, ovi mudraci su primili hrišćanstvo i ispovedili su se.

Ekatarina je bila prvo bačena u zatvor a prema predanju preko 200 ljudi je došlo da je vidi i da primi hrišćanstvo a među njima bila je i žena car Maksencija. Kada je video da nemože da je porazi car Maksencije predložio je brak Ekatarini ali ona ga je odbila sa rečima da je ona u braku sa Isusom Hristom.

Besan Makscentije naredi da je stave na smrtonosni točak ali kada ga Ekatarina dodirnu on se slomi. Ovo nije zaustavilo cara već je u besu naredio da bude mučena a zatim i pogubljena u svojoj 18. godini, 24. novembra 305.godine.

Njene mošti čuvaju se u Sinaju.

Ako ste propustili