Svеtih čеtrnaеst hiljada mladеnaca vitlеjеmskih

Pokolj mladenaca vitlejemskih je događaj iz jevanđelja po Mateji gde je kralj Irod Veliki naredio vojsci da ubiju svu mušku decu u Vitklejemu.

Ovakvo naređenje je došlo nakon što su mu njegovi savetnici ( astrolozi) rekli da dolazi kralj koji će ga skinuti sa prestola,mislivši na Isusa Hrista.

Foto:ilustracija/pixabay

Ako ste propustili