Svеti mučеnici Juliјan i Vasilisa

Julijan i Vasilisa oboje iz bogatih porodica rešili da se zamonaše i podelili svu svoju imoviu sirotinji. Julijan je osnovao muški a Vasilisa ženski manastir.

Julijan je imao 10.hiljada monaha a Vasilisa hiljadu monahinja. Zbog vere Dioklecijan je mučio vernike i terao ih da se odreknu vera a Vasilisa kadaje videla šta dolazi ka njenom manastiru molila je Boga da njene monahinje ne budu pod mukama i da ne se ne odreknu vere. Bog usliši njenu molitvu i sve monahinje preminuše u narednih nekoliko meseci kao i sama Vasilisa.

Julijan manastir je spaljen a on je preminuo od mučenja od strane rimskih vojnika.

Ako ste propustili