Trend

Zatvaranje koloseka između stanica „Batajnica“ i „Beograd centar“

Obaveštavamo Vas da će od 18.01.2022. godine do 04.02.2022. godine, u periodu od 06.30 do 17.30 časova, usled inteziviranja radova na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosečne pruge od Beograd centra do Stare Pazove i Novog Sada, doći do zatvora koloseka između stanica „Batajnica“ i „Beograd centar“, usled čega se menja se organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG:VOZ.

Od 18.01.2022. do 04.02.2022. godine na relaciji Batajnica – Ovča – Batajnica svakodnevno će se organizovati saobraćaj sledećih vozova i to:

Relacija „Batajnica – Ovča“

 • Voz broj 28001, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (5.50) – Ovča (6.49), saobraća na celoj relaciji;
 • Voz broj 28009, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (7.50) – Ovča (08.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;
 • Voz broj 28015, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) – Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;
 • Voz broj 28019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;
 • Voz broj 28023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) -Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar.
 • Voz broj 28029, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (15.28) – Ovča (16.15), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Zemun-Beograd Centar;
 • Voz broj 28037, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (17.50) – Ovča (18.49), saobraća na relaciji Zemun-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Zemun;
 • Voz broj 28041, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (18.32) – Zemun (18.49), saobraća na celoj relaciji;
 • Voz broj 28045, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (19.50)-Ovča (20.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

Navedeni vozovi saobraćaju u sve dane u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica – Zemun – Ovča ne saobraćaju i to:

 • vozovi 28005, 28007, 28011, 28017, 28021, 28025, 28027, 28031, 28033, 28035, 28043 koji saobraćaju na relaciji Batajnica – Ovča izostaju na celom prevoznom putu;
 • voz 28003 koji saobraća na relaciji Zemun – Ovča izostaje na celom prevoznom putu;
 • vozovi 28013, 28039, 28047, 28049, 28051 koji saobraćaju na relaciji Batajnica – Zemun izostaju na celom prevoznom putu;

Relacija „Ovča – Batajnica“

 • Voz broj 28002 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (7.10) –Batajnica (08.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
 • Voz broj 28010 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) –Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
 • Voz broj 28014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) -Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
 • Voz broj 28020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) -Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.
 • Voz broj 28024, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (15.10) -Batajnica (16.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.
 • Voz broj 28032 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (17.10) –Batajnica (18.14) saobraća na celoj relaciji;
 • Voz broj 28038, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (19.10) -Batajnica (20.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.
 • Voz broj 28042, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (21.10) -Zemun (21.51), saobraća na celom prevoznom putu.

Navedeni vozovi će saobraćati u sve dane u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica – Zemun – Ovča ne saobraćaju i to:

 • vozovi 28000, 28004, 28006, 28012, 28016, 28022, 28026, 28028, 28030, 28034, 28036, 28040 koji saobraćaju na relaciji Ovča – Batajnica izostaju na celom prevoznom putu;
 • voz 28008 koji saobraća na relaciji Ovča – Beograd Centar, izostaje na celom prevoznom putu;
 • voz 28018 koji saobraća na relaciji Zemun – Batajnica, izostaje na celom prevoznom putu;

Saobraćaj vozova na relaciji Resnik – Ovča – Resnik, Mladenovac – Ovča/Beograd Centar – Mladenovac, Lazarevac – Ovča/Beograd Centar – Lazarevac i Resnik – Beograd Centar – Resnik će se organizovati po materijalu reda vožnje, bez izmene, osim kod voza br. 28309 i to:

Relacija „Resnik – Zemun“

 • Voz broj 28309, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) –Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun;