Trend

Rekonstrukcija Sremske

Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će tokom izvođenja radova na rekonstrukciji Sremske ulice sa infrastrukturom u postojećoj regulaciji sa uklapanjem u postojeće stanje ulica Maršala Birjuzova, Terazije, Knez Mihailova i Kolarčeva, u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, na delovima katastarskih parcela 2155/1, 2211/1, 2213, 2917, 2922, 2076, 2885, 1848 i 2886 KO Stari grad, biće zatvoren saobraćaj, zauzet i raskopan kolovoz u ul. Maršala Birjuzova, od pešačkog prolaza ka Zelenom vencu do ul. Sremske i u ul. Sremskoj, od ul. Maršala Birjuzova do ul. Knez Mihailove, zauzet i raskopan trotoar u ul. Knez Mihailovoj, na delu između ul. Sremske, ul. Terazije i ul. Kolarčeve, zauzet deo kolovoza i taksi stajališta u ul. Terazije, zbog formiranja koridora za pešake i izmenjen režim saobraćaja u ul. Kolarčevoj, na delu od ul. Makedonske do ul. Terazije, od 04.06.2022. do 21.09.2022. godine, po fazama:

  • Faza 1: zatvoren saobraćaj, zauzet i raskopan kolovoz u ul. Maršala Birjuzova, od pešačkog prolaza ka Zelenom vencu do ul. Sremske i u ul. Sremskoj, od ul. Maršala Birjuzova ka ul. Knez Mihailovoj (do kolskog ulaza u objekat u ul. Sremskoj br. 3);
  • Faza 2: zatvoren saobraćaj, zauzet i raskopan kolovoz u ul. Sremskoj, od kolskog ulaza u objekat u ul. Sremskoj br. 3 do ul. Knez Mihailove;
  • Faza 3: zauzet i raskopan trotoar u ul. Knez Mihailovoj, na delu između ul. Sremske i ul. Terazije i zauzet deo kolovoza i taksi stajališta u ul. Terazije;
  • Faza 4: zauzet i raskopan trotoar u ul. Knez Mihailovoj, na delu između ul. Terazije i ul. Kolarčeve i izmenjen režim saobraćaja u ul. Kolarčevoj, na delu od ul. Makedonske do ul. Terazije.