Trend

Izmena režima i zatvaranje saobraćaja u Nikšićkoj

Tokom radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže u zaštitnom pojasu, u postojećoj regulaciji ulica Ljube Šercera i Nikšićke, koje Grad Beograd izvodi za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, biće izmenjen režim saobraćaja i zatvorena za saobraćaj ul. Nikšićka, u periodu od 24.08. 2022. do 21.09.2022. po fazama na sledeći način:

faza 1 – izmenjen režim saobraćaja u Ulici Nikšićkoj, ugao sa Ulicom Kostolačkom, u periodu od 24.08.2022. do 26.08.2022. godine
faza 2 – zatvaranje saobraćaja u ul. Nikšićkoj od ul. Kostolačke do ul. Ljube Šercera i izmena režima saobraćaja u ul. Nikšićkoj ugao sa ul. Kostolačkom, u periodu od 27.08.2022. do 09.09.2022. godine
faza 3 – zatvaranje saobraćaja u delu ul. Ljube Šercera ugao sa ul. Nikšićkom , u periodu od 10.09.2022. do 21.09.2022. godine

Izvor: Sekretarijat za saobraćaj