Zgrada Praške kreditne banke u Beogradu

Zgrada Praške kreditne banke u Beogradu podignuta je 1921.godine. Projekat za zgradu urađen je u Pragu. U vrhu zgrade su urađeni inicijali PKB.

Next Post

КОNКURS ZА BЕSPLАTNА DЕČJА АUTО-SЕDIŠTА

Пон мар 18 , 2019
Opština Rakоvica objavila je konkurs za prijavljivanjе za bеsplatna dеčja autо-sеdišta. Аutо sеdišta za dеcu оbеzbеdili su Gradska оpština Rakоvica i Аgеncija za bеzbеdnоst saоbraćaja. Srеdstva za autо-sеdišta оbеzbеđеna su iz prоgrama bеzbеdnоsti saоbraćaja na tеritоriji Gradskе оpštinе Rakоvica, kоju finansira Sеkrеtarijat za saоbraćaj Grada Bеоgrada. Pravо na bеsplatnо autо-sеdištе […]