Zbog protesta gužve na Slaviji…

Protest koji organizuje kompanija CarGo krenula je oko 13 časova sa Novog Beograda i sada su pred Vladom Srbije.

Policija je zatvorila Nemanjinu ulicu,pa se stvaraju manje gužve na Slaviji.

Saobraćaj u Takovskoj stoji.

Foto:ilustracija/Beogradske vesti

Next Post

JЕDNА КАRTА ZА SVЕ PRОPUŠTЕNЕ FILMОVЕ SА FЕST-a

Пет мар 1 , 2019
Ljubitеlji sеdmе umеtnоsti imaćе priliku da nadоknadе prоpuštеnо sa оvоgоdišnjеg 47. Mеđunarоdnоg filmskоg fеstivala FЕST i filmska оstvarеnja kоja nisu stigli da pоglеdaju u оkviru dеsеt dana fеstivala, tо učinе u biоskоpu Коmbank Dvоrana, u оkviru akcijе „JЕDNА КАRTА ZА SVЕ PRОPUSTЕNЕ FILMОVЕ SА FЕSTivala“. Glеdaоcе tоkоm utоrka 05. marta […]