Zadržavanja uglavnom ka Novom Beogradu

Trenutno u Beogradu nema većih zadržavanja i pored najavljenog štrajka nekih taksista u Nemanjinoj. U Nemanjinoj je manji broj „taksista“ ali policija reguliše saobraćaj pa nisu veća zadržavanja.

Slavija je prohodna kao i ostali delovi ulica u  krugu Nemanjine ulice. Veća zadržavanja su na autoputu ka Novom Beogradu,Gazeli u istom pravcu i na Pančevačkom mostu u pravcu ka centru grada.

Foto:Ilustracija/Beogradske vesti

Next Post

Оtvоrеn Naciоnalni kоl cеntar RFZО

Уто нов 27 , 2018
Rеpublički fоnd za zdravstvеnо оsiguranjе оmоgućiо jе građanima da na jеdnоstavan i lak način dоbiju svе nеоphоdnе infоrmacijе u vеzi sa оstvarivanjеm svоjih prava iz оbavеznоg zdravstvеnоg оsiguranja putеm Naciоnalnоg kоntakt cеntra RFZО-a. Na brоju tеlеfоna 011/2053-683 građani ćе u dirеktnоm razgоvоru sa оpеratеrima RFZО-a mоći da sе infоrmišu о […]