Verovanja i običaji na Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Krstovdan (27.09),dan kada je pronađen Časni krst.

Na Krstovdan je strogi post što znači da se tog dana važe pravila da se treba hraniti na hlebu i vodi. Jedino što je dozvoljeno tog dana sem hleba i vode je grožđe.

Na skoro sve praznike važi običaj da netreba ništa raditi na ovaj praznik pravila su drugačije pa se preporučuje da se kuća sredi,a prema tradiciji u našem narodu na ovaj dan se spremala kuća za zimu. Veruje se da Krstovdan treba dočekati bez dugova,pa se veruje da se sva dugovanja treba vratiti i da gazdinstva trebaju platiti svoje radnike.

Nekada su naši stari na ovaj dan brali bosiljak i nosili ga u crkvu na osveštenje. Verovalo se da tokom zime može isceliti sve bolesti.

Svi koji su rođeni na ovaj dan smatra se da nose senku Časnog krsta.

Next Post

IZLЕTI PЕNZIОNЕRА 11. I 13. ОКTОBRА – PRIJАVЕ U TОКU

Чет сеп 26 , 2019
U tоku jе prijavljivanjе pеnziоnеra za bеsplatnе izlеtе u pеtak, 11. i nеdеlju, 13. оktоbra, u оrganizaciji оpštinе Vоždоvac. Оva jеdnоdnеvna putоvanja оbuhvataju prеvоz, ručak, uslugе turističkоg vоdiča, ulaznicе i pratnju mеdicinskоg оsоblja. U pеtak, 11. оktоbra оrganizоvan jе оbilazak manastira Bоgоvađa, spоmеn kоsturnicе u crkvi Sv. Dimitija u Lazarеvcu, […]