Trend

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. avgust 2021. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.

Kako se navodi u saopštenju ovog sekretarijata, prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, osim srede, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.

Foto: Beogradske vesti – M .A.