Trend

UIKS prima u stalni radni odnos 298 službenika

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije saopštila je da će, u cilju jačanja sistema bezbednosti, primiti ove godine na neodređeno vreme 298 službenika u kazneno-popravnim zavodima, podsetivši na to da je, od 2018. do danas, više od 600 službenika zasnovalo stalni radni odnos.

Ove godine će od 298 službenika najviše biti primljeno u najbrojnijoj službi u sistemu – Službi za obezbeđenje, i to 133 pripadnika u 24 zavoda.

Od toga je u junu, 81 pripadnik počeo sa radom u šest zavoda.

U najvećem zavodu u zemlji u Sremskoj Mitrovici počela su da rade 24 nova komandira, a u najvećoj pritvorskoj jedinici, Okružnom zatvoru u Beogradu, njih 25.

Sa radom je počelo i 18 komandira u KPZ u Beogradu, šest u KPZ u Šapcu, pet Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i tri u Okružnom zatvoru u Kraljevu.

Uprava je ranije ove godine na neodređeno vreme zaposlila službenike i u svim drugim službama – Službi za zdravstvenu zaštitu, Službi za obuku i upošljavanje, Službi za obezbeđenje, Službi za opšte poslove i Službi za tretman.

Takođe, Uprava podseća i na to da je u toku 2019. godine u stalni radni odnos primljeno 140, a u 2018. godini 170 službenika, od čega je 120 primljeno u novi KPZ u Pančevu, koji je počeo sa radom 1. oktobra 2018. godine.

Zajedno sa 2020. godinom, reč je o više od 600 službenika koji su primljeni za stalno.

Uprava će nastaviti da jača kapacitete i zapošljava u svim službama, istovremeno vodeći računa i o njihovoj kontinuranoj edukaciji, navodi se u saopštenju.