Trend

U planu podzemna garaže kod Skupštine Srbije

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju podzemne javne garaže u Vlajkovićevoj ulici, ispod parka kod Skupštine Srbije.

Granicom urbanističkog projekta obuhvaćen je deo između ulica Kosovska, Vlajkovićeva, Trg Nikole Pašića i postojeće pešačke staze. Površina u okviru granice urbanističkog projekta iznosi 5363 m2.

Planirana je izgradnja 4 podzemne etaže. Kapacitet garaže je 284PM, ukupne bruto površine 10000m2. Pored površina za parkiranje putničkih automobila, u sklopu garaže je predviđeno parkiranje 40 bicikala i motocikala, punjači za električna vozila, službene, pomoćne i tehničke prostorije.

Planirana su dva kolska pristupa garaži – ulaz u Vlajkovićevoj i izlaz u Kosovskoj ulici.

Nivo podrum 0
Na ovoj etaži su predviđene službene prostorije, prostorija za naplatu karata, toaleti za posetioce, prostorija za parkiranje bicikala kao i dvosmerna rampa, koja povezuje ovaj nivo sa Vlajkovićevom ulicom i sa etažom podrum –1. Takođe, na ovom nivou su predviđene
automatske rampe za kontrolu pristupa, tehničke prostorije, kao i stepeništa S1, S2 i stepenište za vatrogasni pristup.

Nivo podrum –1
Na ovoj etaži je projektovan garažni prostor, stepeništa S1 i S2, lift i stepenište za vatrogasni pristup. U garažnom prostoru se nalaze 93PM, od kojih su 6PM za osobe sa invaliditetom. Kolska veza sa ostalim etažama se ostvaruje pomoću dve rampe, ulazne i izlazne. Ulazna rampa sa po dve vozne trake povezuje ovaj nivo sa nivoima podrum 0 i podrum –2. Rampa za izlaz sa dve vozne trake povezuje ovaj nivo sa Kosovskom ulicom i sa nivoom podrum –2.

Nivo podrum –2
Na ovoj etaži je projektovan garažni prostor, stepeništa S1 i S2, lift i stepenište za vatrogasni pristup. U garažnom prostoru se nalaze 93PM, od kojih su 6PM za osobe sa invaliditetom. Kolska veza sa ostalim etažama se ostvaruje pomoću dve rampe (uzlazno /silazne), svaka sa po dve vozne trake, koje povezuju ovaj nivo sa nivoima podrum –1 i podrum –3.

Nivo podrum –3
Na ovoj etaži je projektovan garažni prostor, stepeništa S1 i S2, lift i stepenište za vatrogasni pristup. U garažnom prostoru ove etaže se nalazi 98PM, od kojih su 3PM za osobe sa invaliditetom. Kolska veza sa gornjim etažama se ostvaruje pomoću dve rampe (uzlazno /silazne), svaka sa po dve vozne trake, koje povezuju ovaj nivo sa nivoom podrum –2.

Javna prezentacija trajaće od 5. do 12. novembra 2020. godine u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Bliže informacije možete pogledati na ovom linku.