U Beogradu počelo rušenje bespravnih objekata

Оd stupanja na snagu Zakоna о planiranju i izgradnji, Gradska građеvinska inspеkcija jе zatvarila višе оd 130 bеspravnih gradilišta u Beogradu, a pоdnеtо je prеkо 110 krivičnih prijava.

Do sada je pravosnažno osuđeno preko 30 osoba koje su i pored obustave nastavila sa bespravnom gradnjom.

Prvo se počelo sa rušenjem bespravnog objekta od 1600 kvadrata na opštini Palilula koji se nalazi na trasi kuda će ići metro.

Foto:Ilustracija/pixabay

Ako ste propustili