Tomindan

Srpska pravoslavna crkva i njen vernici 19.oktobra obeležavaju Svetog apostola Tomu, u narodu poznat kao „neverni Toma“  ili kao Tomindan.

Zbog odbijanja da poveruje u vaskrsenje Isusa Hrista, kada se Hrist pojavio pred njim i ponudio mu da opipa rane, Toma je uzviknuo reči po kojima je upamćen: ”Gospod moj, i Bog moj!

Bio je jedini apostol za koga se veruje da je propovedao izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva.

U Sirijskoj crkvi, Toma je poznat kao Isusov brat koji je utemeljio crkve na Istoku, posebno u Edesi.Inače postojalo je rasprostranjeno predanje u ranom hrišćanstvu da je Isus imao brata blizanca, po imenu Juda Toma Didimos.

Apostolu Tomi se pripisuje autorstvo nekanonskog Jevanđelja po Tomi.

Foto:Ilustracija

Next Post

68. Ulična trka оslоbоđеnja grada Bеоgrada

Пет окт 18 , 2019
Ulična trka оslоbоđеnja grada Bеоgrada jе najstarija atlеtska manifеstacija i i оdržaćе sе 68. put pо rеdu, sa pоčеtkоm u 18.45 sati isprеd hоtеla „Mоskva” na Tеrazijama u subоtu 19.10. Trasa trkе jе оd Tеrazija, Ulicоm kralja Milana ka Slaviji. Pоslеdnja trka pоčеćе u 21.20 sati. Nakоn svеčanоg оtvaranja оdržaćе […]

Ako ste propustili