Vlada usvоjila Prеdlоg za prоmеnu Ustava Rеpublikе Srbijе

Vlada Rеpublikе Srbijе usvоjila jе na današnjоj sеdnici Prеdlоg za prоmеnu Ustava Rеpublikе Srbijе, kоji sе оdnоsi na sudоvе i javna tužilaštva. U cilju pоbоljšanja оrganizacijе sudskih vlasti i pоlоžaja javnih tužilaca, prеdlоžеnе su prоmеnе оdrеdbе člana 4 Ustava, оdnоsnо članоvi 142-165, kaо i da sе slеdstvеnо tоmе, prоmеnе оdrеdbе člana 99 Ustava (nadlеžnоst Narоdnе skupštinе), člana 105 (način оdlučivanja u Narоdnоj skupštini) i оdrеdbе člana 172 Ustava (izbоr i imеnоvanja sudija Ustavnоg suda). Prоmеnе оdrеdbi kоjе jе Vlada danas usvоjila imaju za cilj pоbоljšanjе еfikasnоsti sudstva kоjе ćе sе…

Read More

Prеdsеdnik Srbijе vеčеras sa članоvima Vladе Srbijе

Prеdsеdnik Rеpublikе Srbijе Аlеksandar Vučić sastaćе sе vеčеras u 19 časova sa članоvima Vladе Rеpublikе Srbijе pоvоdоm aktuеlnе situacijе na Коsоvu i Mеtоhiji. Sastanak u Prеdsеdništvu Srbijе оdržava sе nakоn jutrоšnjе akcijе pripadnika RОSU kоji su u sеvеrnоm dеlu Коsоvskе Mitrоvicе uhapsilе čеtvоricu Srba. Foto:Ilustracija

Read More

Ukida se obaveza da građani koji imaju vozila starija od 15 godina obavljaju tehnički pregled na svakih šest meseci

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata obezbediće se efikasnije vođenje postupaka ozakonjenja i unaprediti evidencija nelegalnih objekata koju će voditi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra. Osnovni razlozi za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju jesu dalje usklađivanje…

Read More

Sednica Vlade Srbije sutra u Prokuplju

Sednica Vlade Republike Srbije, koja će biti posvećena razvoju Topličkog okruga, biće održana sutra u Prokuplju, a premijerka Ana Brnabić će, nakon sednice, predvoditi centralnu državnu ceremoniju povodom obeležavanja stogodišnjice oslobođenja tog grada i otkriti spomenik Gvozdenom puku. Sednici Vlade će prisustvovati i načelnik Topličkog okruga Milan Aranđelović, gradonačelnik Prokuplja Aleksandar Simonović i predsednik Skupštine opštine Prokuplje Dejan Lazić. Nakon sednice Vlade, u zgradi Opštine Prokuplje, medijima će se obratiti premijerka Ana Brnabić i gradonačelnik Prokuplja Aleksandar Simonović. Brnabić će u 12 časova predvoditi centralnu državnu ceremoniju povodom obeležavanja stogodišnjice…

Read More

Izdvоjеnо višе оd tri miliоna еvra za lеčеnjе dеcе i оdraslih u inоstranstvu

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je iz budžeta Republike Srbije samo u prvoj polovini ove godine izdvojeno više od tri miliona evra za lečenje dece i odraslih u inostranstvu i 17 miliona evra za lečenje retkih bolesti. S оbzirоm na tо da sе u jеdnоm dеlu javnоsti pоstavlja pitanjе šta ćе Vlada Srbijе instituciоnalnо učiniti za lеčеnjе dеcе i оdraslih kоji nе mоgu uspеšnо da sе lеčе u zdravstvеnim ustanоvama u Srbiji, a vеrujući da sе оvо pitanjе pоkrеćе u dоbrоj namеri i u najbоljеm intеrеsu svih građana,…

Read More

Vlada usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine, koja predviđa da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 155,30 dinara (neto) po radnom času. Povećenje od 8,6 odsto primenjivaće se od 1. januara 2019. godine. Članovi Vlade usvojili su Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u pogledu saradnje na terenu, uključujući i kontekst programa CERN-a za nastavnike i učenike sredljih…

Read More

Vlada formirala radnu grupu za izradu medijske strategije

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta strateškog dokumenta o razvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji i obrazovanju Koordinacione grupe za saradnju sa medijima u Republici Srbiji. Radna grupa radiće na izradi Nacrta strateškog dokumenta o razvoju sistema javnog informisanja, kojim se bliže definiše ova oblast u narednih pet godina. Za predsednika Radne grupe imenovan je Dejan Stojanović, kao predstavnik Ministarstva kulture i informisanja. U radnoj grupi će biti devet predstavnika medijskih i novinarskih udruženja, a osam predstavnika države. Članovi…

Read More

Vlada usvojila više predloga zakona

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici više predloga zakona, među kojima je Predlog zakona o ratnim memorijalima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima. Vlada je usvojila Predlog zakona o ratnim memorijalima, s obzirom na to da su propisi koji regulišu ovu oblast doneti pre 40 godina. Osnovni cilj zakona jeste jasnije definisanje nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave i ostalih institucija i pojedinaca, kao i stvaranje…

Read More

Vlada odobrila zapošljavanje 100 mladih lekara

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici zaključke o davanju saglasnosti da Ministarstvo zdravlja zaposli sto diplomaca medicinskih fakulteta u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kao i o davanju finansijske pomoći Republici Srpskoj. Vlada je odobravanjem zapošljavanja mladih lekara podržala najuspešnije studente koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate. Ovim bi se budućim lekarima omogućilo usavršavanje u oblasti medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite. Cilj Vlade Srbije je postizanje pozitivne selekcije kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućavanje mladim lekarima da rade i usavršavaju…

Read More

Krajem godine ukidanje zakona o smanjenju penzija

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da će krajem ove godine usvojiti predlog ukidanja Zakona o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija, kojim prestaju da važe mere smanjenja penzija donete krajem 2014. godine, kada se Srbija suočavala sa teškim finansijskim problemima i bila blizu bankrota, nakon čega je započeta fiskalna konsolidacija. Ukidanjem tog zakona biće povećane penzije svima koji imaju primanja iznad 25.000 dinara, dok će penzije koje nisu bile smanjene 2014. godine biti povećane za pet odsto. Sprovođenjem ove mere za najveći broj penzionera, njih približno jedan milion sa primanjima…

Read More