Mavrikije je služio je kao legionar u rimskoj legiji u garnizonu u Tebi. Mavrikijeva legija, koja je brojala oko 6.600 vojnika, uglavnom hrišćana, je poslata iz Tebe u Galiju kao pojačanje caru Maksimijanu da u uguši pobunu koja je tamo izbila. Legijom su tokom marša komandovali Mavrikije, Kandidus, Inoćent i Eksuperije. […]