Sveti Jovan Bogoslov  bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista, sa bratom Jakovom. Joavnova porodica živela je u gradiću Vitsaidi, na obali Galilejskog jezera. Otac mu se zvao Zavedej, a majka Salomija. Jovan je bio jedan od Isusovih najvernijih pratioca,apostola,pored Petra i Jakova. Privrženost Hrista Jovanu mogla se videti […]

Sveti Jovan Bogoslov biо jе jеdan оd prvih učеnika Isusa Hrista, sa bratоm Jakоvоm. Odrastao je u ribarskoj porodici.  Veruje se da je Isus Hristos -Jovana posebno voleo pa mu je ime Voanerges, što znači: sin gromova. Koliko je Jovan bio privržen Isusu Hristu govori i podatak da ga nikad nije […]